9 obligimet kur merr abdes

0
1045

Obligimet e Abdesit, janë:
1. Larja e fytyrës njëherë(e pëlqyeshme është tre herë).
2. Larja e gojës njëherë(e pëlqyeshme tre herë).
3. Larja e hundës njëherë(e pëlqyeshme tre herë).
4. Larja e duarëve deri në bërryla njëherë(e pëlqyeshme tre herë).
5. Dhënia mes’h kokës me duar të lagura.
6. Fërkimi,larja e veshëve me duar të lagura.
7. Larja e këmbëve, duke përfshirë kyçet e këmbëve.
8. Larja e gjymtyrëve të abdesit sipas radhitjes(që e ka caktuar sheriati islam).
9. Mosndëprerja e larjes së pjesëve që u cekën më lartë duke u tharê njëra pjesê, e pastaj të lash tjetrë(qoftë për arsye të pranuar apo të papranuar).

Shejh Abdulaziz Ibën Bazi

nga arabishtja:
Suad B. Shabani