9 kushtet që të pranohet namazi

0
1752

Cilat janë kriteret që duhet të plotësohen për të qenë namazi i pranuar?

Përgjigjja:

1. Ai që falet duhet të jetë musliman

2. Të jetë i saktë mendërisht

3. Të jetë i rritur dhe i aftë të kuptojë

4. Duhet të ketë hyrë koha e namazit

5. Të largojë çdo papastërti nga trupi, rrobat dhe vendi i faljes

6. Të jetë i pastër (me abdes)

7. Të mbulojë auretin (pjesët e trupit që duhen mbuluar)

8. Të drejtohet nga Kibla (Qabja)

9. Të bëj nijet faljen e namazit