9 gjëra që të ndryshojnë jetën

Ka thene Er Rabi` Bin Khuthejm -Allahu e meshirofte-:
“Pakesoji fjalet (pra fol pak) vetem ne nenete gjera, ne thenien:
1- Allahu ekber (Allahu eshte me i madhi).
2- La ilahe il-lAllah (Nuk ka te adhuruar me merite pervec Allahut).
3- SubhanAllah (I Paster pa te meta eshte Allahu).
4- Elhamdulil-lah (Lavderimet i takojne Allahut).
5- Te kerkosh prej Allahut miresi.
6- Te kerkosh mbrojtje prej Allahut nga sherri (e keqja).
7- Te urdherosh per mire.
8- Te ndalosh nga e keqja .
9- Ne leximin e Kuranit.
Edhkarul Mesai

You may also like...