9 gjëra që të ndryshojnë jetën

0
1893

Ka thene Er Rabi` Bin Khuthejm -Allahu e meshirofte-:

“Pakesoji fjalet (pra fol pak) vetem ne nenete gjera, ne thenien:

1- Allahu ekber (Allahu eshte me i madhi).

2- La ilahe il-lAllah (Nuk ka te adhuruar me merite pervec Allahut).

3- SubhanAllah (I Paster pa te meta eshte Allahu).

4- Elhamdulil-lah (Lavderimet i takojne Allahut).

5- Te kerkosh prej Allahut miresi.

6- Te kerkosh mbrojtje prej Allahut nga sherri (e keqja).

7- Te urdherosh per mire.

8- Te ndalosh nga e keqja .

9- Ne leximin e Kuranit.

Edhkarul Mesai