8 rregulla për një gjumë të rehatshëm

0
1548

Dr. Abdulaziz Es-Sed’hani thotë:

“Disa prej normave të gjumit janë:

1- Lutjet e gjumit.

2- Fjetja në krahun e djathtë.

3- Të flejë me abdes’h.

4- Të drejtohet drejt kiblës.

5- Të mos flejë përmbys.

6- Të mos flejë mbi tarracë kur nuk ka pengesë.

7- Të mos flejë në barqet e luginave.

8- Të shuajë zjarrin para se të flejë.”