8 kohët e përshtatshme për të marrë përgjigje për lutjen që bëjmë

0
1936

KOHËT MË TË PËRSHTATSHME PËR TË MARRË PËRGJIGJE PËR LUTJET QË BËJMË

Ndër kohët më të përshtatshme, sipas këshillave të Pejgamberit (alejhi selem), janë:

1. Dita e Arafatit, që është gjithmonë një ditë para Kurban Bajramit.

2. Nata e Kadrit, që është në dhjetë-ditëshin e fundit të muajit të madhëruar të Ramazanit.

3. Pjesa e fundit e natës.

4. Koha midis ezanit dhe ikametit.

5. Dita e xhuma.

6. Kur jemi duke bërë sexhde.

7. Kur jemi në udhëtim e sipër.

8. Kur bie shi, etj.

Këto janë disa kohë që i ka përmendur Pejgamberi (alejhi selem), por kryesore është që besimtari t’i drejtohet Allahut me lutje, kudo që të jetë, sepse Ai kërkon nga ne që të trokasim në derën e Tij kudo e kurdo, madje, Ai kënaqet nga një veprim i tillë.

Në ajetin e gjashtëdhjetë të sures “Gafir” Allahu thotë:

“…Lutmuni vetëm Mua, që t’ju përgjigjem …”

Gafir: 60

©xhamiambret.com