7 shkaqet që na shtojnë dashurinë për Allahun:

0
1560

Nga shkaqet qe na shtojne dashurine per Allahun:
1. Sinqeriteti

2. Leximi i Kuranit me meditim

3. Njohja e emrave dhe cilesive te Allahut

4. Pasimi i Sunetit.

5. Dashuria per besimtaret e devotshem

6. Prezantimi ne tubimet e dijes

7. Shtimi i dhikrit etj.