6 veprat që duhet te bësh para se te flesh gjumë

0
322

Para se te flesh.. vepro sa te kesh mundesi prej:

1- Merr abdest.

2- Fal namazin e Vitrit.

3- Lexo Ajetin Kursij, dy suret e fundit te Kuranit (Kul Eudhu birabil Felek dhe Kul Eudhu birabin nas) dhe sa ta kesh mundesi prej dhikrit (permendjes se Allahut ).

4- Pastroje zemren prej armiqesive dhe fali te tjeret.

5- Vendos (me zemer) qe te zgjohesh per namazin e sabahut, e do qe mire sikur te falje edhe dy rekate para sabahut (sunnetet).

6- Merr shkaqet, vendos ore me zile dhe fle heret.