6 shkaqet që lehtësojnë mësimin përmendësh

Prej shkaqeve që lehtësojnë mësimin përmendësh janë:
1- Puna me dijen.
2- Lënia e gjynaheve.
3- Vazhdueshmëria në leximin e librave.
4- Lutja dhe përgjërimi.
5- Përsëritja e asaj që ke mësuar përmendësh.
6- Falënderimi i Allahut.

Read Previous

A ka të drejta vjehrra mbi nusen?

Read Next

Blije këtë botë dhe botën tjetër me këtë vepër