4 vepra që nëse i bëni mund t` ju dërgojnë në xhehenem

0
982

Një dijetar ka thënë: Katër gjëra të frikësojnë për një përfundim të keq:

1. Nënvlerësimi i namazit.

2. Mosrespektimi i prindërve.

3. Pirja e alkoolit.

4. Lëndimi i muslimanëve
.
Dr. Salih Sindi, Allahu e ruajtë.