4 gjërat që thirrët Pejgamberët

0
940

Të gjithë Pejgamberët unanimisht i ftuan popujt e tyre në katër gjëra:

1- Të adhuronin vetëm Allahun pa i bërë shok Atij.
2- Tu bindeshin Pejgamberëve.
3- Të ishin të devotshëm ndaj Zotit.
4- Ti kërkonin falje Atij.

Shejh Salim Et Tawil