4 gjëra që sjellin mjerimin

0
318

Katër gjëra që sjellin mjerimin

“Është thënë: “Katër gjëra sjellin mjerimin:

1. Syri që nuk loton

2. Zemra e ngurtë

3. Kryerja e vazhdueshme e mëkateve

4. Lakmia ndaj jetës së kësaj bote.”

(Durerul-Hikem, Eth-The’alibij, 20)