3 gjerat qe te ndodhin kur sillesh bute me njerezit!

0
14637

Ibnul Kajjimi rahimeullah ka thënë:

Nuk ka gjë më të dobishme për zemrën e njeriut se sa sjellja e butë me njerëzit. Kjo sepse:

Ose ke të bësh me dikë të huaj dhe me sjelljen tënde do fitosh respektin dhe dashurinë e tij.

Ose ke të bësh me një mik dhe të dashur, e në këtë mënyrë siguron vazhdimësinë e miqësisë dhe dashamirësinë e tij.

Ose ke të bësh me një armik apo dikë që të urren, dhe me sjelljen tënde të butë ia shuan shkëndijën e zjarrit të armiqësisë dhe e shmang të keqen e tij.

(Marrë nga libri Medarixhu salikijn 2/511)