3 Gjërat më të shtrenjta dhe më me vlerë janë:

0
1193

Imam Shafiu,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- ka thënë:

”Gjërat më të shtrenjta dhe më me vlerë janë:

1. Bujaria në varfëri dhe skamje.

2. Devotshmëria në vetmi.

3. Thënia dhe shpalosja e hakut (të vërtetës) para kujtdo qoftë.