3 engjëj janë përgjegjës për jetën.

0
763

Engjëjt: Xhibraili, Mikaili dhe Israfili.

Këto tre engjëj janë përgjegjës për jetën.

Xhibrili është përgjegjës për Shpalljen që është jetë për zemrat.

Mikaili është përgjegjës për shiun dhe bimësinë, që është jetë për tokën.

Israfili është përgjegjës për fryerjen në Sur (brirë), që është jetë për trupat e ringjallur pas vdekjes.