3 cilësitë që do Allahu dhe tre cilesitë që i urren Allahu

Imam Mek’huli (Allahu e mëshiroftë) thotë: “Allahu i Madhërishëm i do tri cilësi dhe i urren tri tjera.

Cilësitë që i do Ai janë:

1. Ngrënia e pakët

2. Gjumi i pakët dhe

3. Të folurit e pakët.

Ndërsa ato që i urren janë:

1. Ngrënia e tepërt

2. Gjumi i tepërt dhe

3. Të folurit e tepërt.

Nëse vazhdimisht fle shumë, atëherë kjo shkakton pakujdesi të tepërt, logjikë të pakët, mendjemprehtësi të mangët dhe harresë të zemrës.”

(Ku’t El-Kulub, 1/175)

Read Previous

Sa nevojë kemi për këtë pastrim

Read Next

Profeti – alejhi selam – na ka urdhëruar të bëjmë shtatë gjëra dhe na ka ndaluar shtatë të tjera