3 cilësitë që do Allahu dhe tre cilesitë që i urren Allahu

Imam Mek’huli (Allahu e mëshiroftë) thotë: “Allahu i Madhërishëm i do tri cilësi dhe i urren tri tjera.
Cilësitë që i do Ai janë:
1. Ngrënia e pakët
2. Gjumi i pakët dhe
3. Të folurit e pakët.
Ndërsa ato që i urren janë:
1. Ngrënia e tepërt
2. Gjumi i tepërt dhe
3. Të folurit e tepërt.
Nëse vazhdimisht fle shumë, atëherë kjo shkakton pakujdesi të tepërt, logjikë të pakët, mendjemprehtësi të mangët dhe harresë të zemrës.”

(Ku’t El-Kulub, 1/175)

Read Previous

Dobitë që ka adhurimi në jetën e besimtarit

Read Next

Profeti – alejhi selam – na ka urdhëruar të bëjmë shtatë gjëra dhe na ka ndaluar shtatë të tjera