20 vepra te bukura se si duhet te sillet muslimani me vellain e tij musliman

0
2064
FILE - In this Sunday, May 5, 2019 file photo, people buy dates, a favorite food for Muslims' fasting month of Ramadan, at a wholesale market in Karachi. Muslims across the world will be observing Ramadan, when they refrain from eating, drinking and smoking from dawn to dusk. Muslims traditionally break their fast like the Prophet Muhammad did some 1,400 years ago, with a sip of water and some dates at sunset. (AP Photo/Fareed Khan, File)

 

1- Fillo i pari me selam dhe përshëndetje ndaj tjerëve, sepse selami e rehaton dhe qetëson tjetrin.

2- Buzëqeshu, sepse buzëqeshja ka ndikim magjepsës dhe i afron zemrat e njerëzve.

3- Shfaq interesimi dhe respekt për tjetrin dhe sillu me njerëzit sikur dëshiron ata të sillen me ty.

4- Njerëzit kanë gëzime dhe mërzi, merr pjesë në to.

5- Kryej nevojat e tjerëve arrin te zemra e tyre, sepse njerëzit anojnë kah ata që u kryejnë punë.

6- Fali gabimet e tjerëve dhe le të dominon te ti shpirti tolerant.

7- Pyet për atë që mungon dhe shpreh kujdes për te kjo të garanton afërsi dhe përfitim të zemrave të tyre.

8- Jep dhurata edhe nëse janë të lira, sepse vlera e dhuratës është emotive e jo materiale.

9- Shfaqe dashurinë dhe deklaroje, sepse shprehjet e dashurisë e robërojnë zemrat.

10- Ji artist në ofrimin e këshillës dhe mos e shndërro në turpërim.

11- Bisedo me tjerët rreth temave që e preokupojnë, sepse njeriu anon kah ai që bisedon me te në lidhje me temat që e preokupojnë.

12- Ji optimist, pozitiv dhe përhap myzhde njerëzve që i ke përreth.

13- Lavdëroi tjerët kur bëjnë veprime të mira, sepse lavdi ka ndikim në shpirtin e atij që e lavdëron, por pa teprime.

14- Zgjidhi fjalët e ngrite pozitën tënde, sepse fjala e mirë është mjeti më i mirë për ti afruar zemrat e njerëzve.

15- Ji modest, sepse njerëzit ikin nga ata që tregohen mendjemëdhenj.

16- Ik nga gjuajtja e gabimeve të tjerëve dhe merru me përmirësimin e gabimeve tuaja.

17- Mëso artin e dëgjimit të vëmendshëm, sepse njerëzit i duan ata që i dëgjojnë me vëmendje.

18- Zgjero rrethin e atyre që i njeh dhe çdo ditë fito nga një mik të ri.

19- Shto llojllojshmërinë e specializimeve dhe preokupimeve tuaja, sepse kjo e shton numrin e atyre që i njeh dhe i miqëson.

20- Nëse ja bën një të mirë dikujt mos prit prej tij ta kthen këtë të mirë.