2 shkaqet që njeriu devijon nga besimi

0
732

Shejh Dr. Abdullah Ibn Muhamed el Gunejman, Allahu e ruajtë, thotë;

” Devijmi nga rruga e drejtë, vjen nga njëra prej këtyre dy shkaqeve;

1. Shtimi i gjërave në Fe, jashta atyre që ka ligjësuar Allahu xhele ue ala dhe i dërguari i Tij, salallahu alejhi ue selem ose

2. Pakësimi ose ndërrimi i gjërave në Fe, përmes bidateve(risive) të ndryshme.

Nuk devijon njeriu nga kjo Fe, përpos se ka vepruar njërën nga këto dy gjërat dhe shejtani nuk i bën cytje njerëzve ndryshe përpos se përmes këtyre dy gjërave.”

Suad Shabani

© www.xhamiambret.com