13 Vepra që të fusin në Xhehenem.

0
3642

1. Shirku.Adhurimi i dikujtë tjetër me Allahun (politeizmi) .

2. Gënjeshtra.

3. Mashtrimi.

4. Gibeti (përgojimi).

5. Magjia.

6. Fjalët e pista (të këqia).

7. Mos respektimi i prindërve dhe kundërshtimi i tyre.

8. Humbja e namazit dhe neglizhimi i tij.

9. Përngjasimi me jobesimtarët.

10. Nemimja (përcellja e fjalëve me qëllim përcarjen mes besimtareve).

11. Hasedi, smira.

12. Sjellja e keqe me komshiun dhe shqetësimi i tyre.

13. Te shikuarit në televizor ndaj gjerave te ndaluara….