13 Padrejtësit e burrit ndaj gruas?

0
7729

1-Mashtrimi që i bëhet femrës gjatë kohës se fejesës, duke u shfaqur si njeri i devotshëm apo i sjellshëm…pas nje kohe vërtetohet gënjeshtra e syfaqësia.

2-Jomirësjellja e mirë me gruan, vrazhdësia dhe ashpërsia ndaj saj.

3-Rrahja e saj, e posacerisht rrahja e rëndë që shkakton dëme me arsye apo pa arsye.

4-Thirrja apo emërtimi i saj me emra të ulët qe aludojnë në ofendim dhe mangësi ndaj saj.

5-Padrejtësia që bëhet ndaj grave, nëse janë më shumë se një.

6-Mos lejimi i saj qe të shkoi në vizit te prindërit, vëllezërit apo të afërmit e saj.

7-Me obligu me punë apo detyra të rënda, të papërballueshme për natyrën e saj.

8-Imponimi i gjërava të ndaluara me Kur’an dhe Sunnet.

9- Privimi nga të drejtat e saj, sic është privimi nga te drejtat e saj në pasuri që trashëgohet nga paraardhësit.

10-Privimi i saj nga të hollat apo gjërat që ajo ka nevojë për to, sic është ushqimi etj. 11-Mos dhënja e meh’rit.

12-Shpenzimi i pasurisë së saj pa lejën e saj.

13-Keqpërdorimi i dobësive të saj si shkakë i natyrshmëris që ja ka dhënë Allahu i lartësuar.

Hytbe e mbajtur nga muftiu i Arabis Saudite, Abdul-Aziz Ali Shejh