10 shkaqet të cilat ndihmojnë nga largimi i mëkateve

0
948

Shkaqet të cilat ndihmojnë nga largimi i mëkateve, janë;

1. Duaja e sinqertë që Allahu të të mbrojë nga rënia në mëkate.

2. Largimi nga shoqëria e keqe dhe e devijuar.

3. Llogaritja e vetvetes çdo ditë.

4. Ulja dhe shoqërimi me shokët e dobishëm dhe të devotshëm.

5. Falja e namazave obligative(në kohën e tyre dhe me xhemat në xhami).

6. Shpeshtimi i istigfarit(kërkim faljes).

7. Pendimi nga e kaluara(nga mëkatet e vepruara).

8. Kalitja e vetes pas pendimit dhe vendosja e paluhatshme për të mos iu kthyer mëkateve.

9. Keqardhja për të kaluarën(për veprimin e mëkateve).

10. Largimi nga të gjitha shkaqet të cilat ishin shkak i rënies tënde në mëkate(shkak i të kaluarës tënde të keqe).

nga arabishtja:
Suad Shabani
22.02.2016