10 Shkaqet që të ruajnë nga prekja e msyshit, janë:

1. Leximi i dhikrit të mëngjesit dhe mbrëmjes.
2. Leximi i një pjese nga Kur’ani çdo ditë.
3. Moskrenimi me mirësitë, bukuritë dhe pasuritë.
Sidomos para atyre që shquhen pêr marrjen mësysh.
4. Dhënia lëmoshë(sadaka).
5. Veprimi i ndonjë vepre të mirë.
6. Lutjet e shumta drejtuar Allahut pêr bereqet e begati saherë qê vjen ndonjê mirësi.
7. Largimi nga mëkatet.
8. Largimi nga vetëplqimi.
9. Largimi nga nënçmimi i të tjerëve.
10. Istgfari dhe pendimi i shpeshtë.

Suad Shabani

You may also like...