10 Shkaqet që të ruajnë nga prekja e msyshit, janë:

0
3831

Leximi i dhikrit të mëngjesit dhe mbrëmjes.Leximi i një pjese nga Kur’ani çdo ditë.Moskrenimi me mirësitë, bukuritë dhe pasuritë.
Sidomos para atyre që shquhen pêr marrjen mësysh.

Dhënia lëmoshë(sadaka).Veprimi i ndonjë vepre të mirë.

Lutjet e shumta drejtuar Allahut pêr bereqet e begati saherë qê vjen ndonjê mirësi.

Largimi nga mëkatet.Largimi nga vetëplqimi.Largimi nga nënçmimi i të tjerëve.Istgfari dhe pendimi i shpeshtë.

Suad Shabani