Vlera e zinxhirit të hadithit

0
690

Ka thënë Abdullah bin Mubarek: “ Zinxhiri i hadithit është rregull fetar, sepse nëse nuk do të ishte zinxhiri, atëherë çdokush do të fliste çfarë të dëshironte.”
Muslimi

Ekzistenca dhe njohja e zinxhirit përcjellës të hadithit është e rëndësishme, sepse me anë të tij ne njohim njerëzit që përcollën mesazhin e Profetit alejhi selam dhe me anë të njohjes së emrave të tyre arrijmë të njohim më pas edhe gjendjen e besmit dhe moralit të tyre dhe në bazë të gjendjeve të tyre vlersohet saktësia apo pasaktësia e hadithit.