Vlera e faljes së pesë namazeve

0
1761

Vlera e faljes së pesë namazeve

Përcillet nga Abdullah bin Mes’ud – radijallahu anhu – se Profeti – alejhi selam – ka thënë:

“ Kur hyn koha e çdo namazi një thirrës i dërguar thërret:
‘ O bijtë e Ademit, ngrihuni dhe shuani atë që ndezët ndaj vetveteve tuaja!
Ata ngrihen, marrin abdes dhe falin dhuhrin (drekën), e u falet atyre ndërmjet të dyjave.
Kur hyn koha e namazit të asrit (të mbasdites), ndodh e njëjta gjë, kur hyn koha e namazit të magribit (mbrëmjes), ndodh e njëjta gjë, kur hyn koha namazit të atemes (darkës) ndodh e njëjta gjë dhe kur shtrihen pas saj për të fjetur ata janë të falur.
Më pas Profeti – alejhi selam – tha: ‘ Dikush vazhdon në mirësi e dikush tjetër vazhdon në të keqe.”

Saktësoi Albani në “Sahih et tergib ue et terhib” dhe në “ Silsiletu es-sahiha”, nr. 2520