Vlera dhe shpërblimi i dashurisë për hir të Allahut

Vlera dhe shpërblimi i dashurisë për hir të Allahut

Ka thënë profeti Muhamed – alejhi selam :

“ Allahu i Madhëruar do të thotë në Ditën e Kiametit:

‘Ku janë ata që janë dashur me njëri-tjetrin për hirin Tim!

Sot do t’i vendos ata nën Hijen Time dhe në këtë Ditë nuk ka asnjë hije tjetër, përveç Hijes Time.”

Muslimi

Read Previous

Pesë porosi të Pejgamberit alejhi selam

Read Next

Kur është Kiameti?