Vlera dhe shpërblimi i dashurisë për hir të Allahut

0
1206

Vlera dhe shpërblimi i dashurisë për hir të Allahut

Ka thënë profeti Muhamed – alejhi selam :

“ Allahu i Madhëruar do të thotë në Ditën e Kiametit:

‘Ku janë ata që janë dashur me njëri-tjetrin për hirin Tim!

Sot do t’i vendos ata nën Hijen Time dhe në këtë Ditë nuk ka asnjë hije tjetër, përveç Hijes Time.”

Muslimi