Trajtoje mirë kafshën e kurbanit tënd!

0
1067

Profeti salejhi selam ka thënë: “ Allahu e ka bërë detyrë mirësinë në çdo gjë. Kur të vrisni, vrisni në mënyrën më të mirë dhe kur të therni, therni në mënyrën më të mirë! Çdokush nga ju duhet ta mprehë mirë thikën dhe ta trajtojë me mëshirë bagëtinë për therje!”

Muslimi

Përcillet nga Abdullah bin Abas se Profeti alejhi selam pa një person që po mprehte thikën e tij në sy të kafshës që do të therej dhe i tha: “ A kërkon ta ngordhësh atë dy herë! Pse nuk e mprehe thikën para se ta mbështesje atë në tokë!”

Hakim dhe hadithi është i saktë