Thelbi i çdo gjëje…!!!

0
609

Thelbi i çdo gjëje…!!!

Profeti -alejhi selam- ka përmbledhur (lënien e të ndaluarës) të gjitha në një fjalë të vetme, ku ka thënë: ” Nga Islami i mire I njeriut është lënia e gjërave që s’kanë të bëjnë me te
Kjo përmbledh lënien e çdo gjëje që nuk të takon ty, siç janë: Fjalët, shikimi, dëgjimi, ecja, mendimi dhe çdo lëvizje qoftë ajo e dukshme apo e padukshme.”

Medarixh es salikin