Sinqeriteti në ortakësi sjell bereqet dhe mbarësi

0
491

Nga Ebu Hurejrah përcillet se Profeti – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – ka thënë:

“Thotë Allahu: Unë jam i treti i dy ortakëve për sa kohë që njëri prej tyre nuk e mashtron tjetrin.
Nëse ai e mashtron atëherë Unë largohem prej tyre”
Transmeton Ebu Daudi me zinxhir transmetuesit e të cilit janë të besueshëm.

“Kesh-shaful kan-na’ an metnil ikna'” Mensur ibn Junus el Behuutij