Si i zbriti shpallja Profetit alejhi selam?

0
1053

Aishja, nëna e Besimtarëve (Allahu është i kënaqur me të!) ka thënë:

Harith Ibn Hisham (Allahu është i kënaqur me të!) e ka pyetur Profetin alejhi selam:
O i Dërguari i Allahut, si të vjen ty shpallja ?

U përgjigj i Dërguari i Zotit alejhi selam duke thënë:
Disa herë më vjen me zhurmën e një zileje, dhe ky është rasti/mënyra më e vështirë për mua.

Kur ajo (mënyra) largohet, unë e kam kuptuar krejtësisht atë që më tha.

Ndonjëherë më vjen Meleku edhe me pamjen e ndonjë burri dhe më flet dhe unë e kuptoj atë që më thotë.

Ka thënë Aishja (Allahu është i kënaqur me të!):

E kam parë kur Atij po i zbriste shpallja në një ditë të ftohtë, dhe kur u largonte (mënyra e shpalljes) nga Ai, balli i Tij rridhte djersë.

Imam Buhariu (Allahu e mëshiroftë!).
Kapitulli i shpalljes.
Tema: Si filloi shpallja tek Resuli (alejhis-selatu ue selam). Hadithi nr 2