Si të shtoni rriskun dhe jetëgjatësinë tuaj?

Transmeton Enes Ibn Malik (Radi-Allahu ‘anhu):

Kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut (Salallahu ‘Alejhi ue Selem) duke thënë:

“Kushdo që dëshiron ti shtohet rrisku (furnizimi) dhe jetëgjatësia, le të mbajë marrëdhënie të mira me farefisin e tij.”

Buhari Vol. 3 : No. 281

Read Previous

Dëmet që shkakton alkooli te fëmijët.

Read Next

Nderoje komshiun dhe mysafirin