Si të fitosh sevape pa fund

Thote i derguari i Allahut -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te:

“Kush kerkon falje per gjynahet e besimtareve dhe besimtareve, Allahu do ti shkruaje per çdo besimtar dhe besimtare nga nje te mire (sevap)”.

Hadithin e ka bere SAHIH (te sakte) imam Albani -Allahu e meshirofte- ne Sahihul Xhamius Sagijr.

Read Previous

Thuaje këtë dua kur shtrihesh në shtratin tënd

Read Next

2 veprat që do të ndërmjetsojnë në Ditën e Gjykimit