Si e kishte emrin babai i profetit Junus?

0
825

Si e kishte emrin babai i profetit Junus?
Ibn Abasi tregon se Profeti -alejhi selem- ka thënë:
“Asnjë rob i Allahut nuk duhet të thotë se unë jam më i mirë se Junusi, i biri i Metta-s.”
Kështu ai (alejhi selem) përmendi edhe emrin e babait të Junusit alejhi selam”.
Buhariu