Shembulli i shokut të mirë dhe shokut të keq

0
1347

Shembulli i shokut të mirë dhe shokut të keq është si shembulli i pronarit të parfumeve dhe zejtarit.

Të parin nëse e viziton, ose do të dhurojë ndonjë parfum, ose do të blesh ti diçka prej tij ose vetëm nga ndeja që ke bërë tek ai, do të vijë era e mirë(që nga momenti kur të dalësh nga ai).

Kurse, i dyti, ose ti djeg rrobat,(e nëse nuk t’i djeg rrobat) ose kur të dalësh nga ai, do të kundërmosh erë të keqe.”

(Mutefekun alejhi: nga hadithi i Ebu Musa el Eshariut radijAllahu anhu,shënuan: Buhariu; 5/2104(5214) dhe Muslimi:4/2026(2628).