Salavatet mbi Profetin alejhi selam jane shkak per faljen e gjynaheve dhe largimin e fatkeqesive

0
1458

Salavatet mbi Profetin alejhi selam jane shkak per faljen e gjynaheve dhe largimin e fatkeqesive:

Transmetohet Nga Ebu ibn Keabin (Allahu qofte i kenaqur me te) se ka thene:Thashe:

O i Derguari i Allahut, une deshiroj te bej salavate per ty, sa pjese prej lutjes sime ta beje per salavate?

Tha: ‘ Sa te deshirosh.’ Thashe: ‘ Çerekun? Tha: ‘ Sa te deshirosh dhe ne qoftese shton eshte me e mire per ty.’

Thashe: ‘ Gjysmen?

Tha: ‘ Sa te deshirosh dhe ne qoftese shton eshte me e mire per ty.’

Thashe: ‘ Dy te tretat? Tha: ‘ Sa te deshirosh dhe ne qoftese shton eshte me e mire per ty.’

Thashe: ‘ A ta bej te gjithe lutjen time salavate? Tha: ‘ Atehere, do te te largohet çdo shqetesim dhe do te te falet gjynahu yt.

Saktesoi shejh Albani ne: “Sahihu et-tergib”, (1670).

”facebook”