Rreziku i dashurisë për pushtet

Rreziku i dashurisë për pushtet

Profeti Muhamed alejhi selam ka thënë:
“ O lajmërues (të vdekjeve) arabë, o lajmërues (të vdekjeve) arabë: – tre herë – Vërtet, më së shumti që frikësohem për ju është syefaqësia dhe egoja e fshehtë!”
Ebu Nuejm në “ El hilje” dhe e saktësoi Albani në “ Es sahiha”: 508.

Ka thënë Ebu Bekër bin ebi Daud: “ Kam dëgjuar nga babai im se kuptimi me egon e fshehtë është dashuria për pozitë.”
Ka thënë Ibn Tejmije: “ Dashuria për pozitë është shkaku kryesor i padrejtësive dhe zullumit.”

Read Previous

Mendon se je i varfër!

Read Next

A ka ilaç shërimi për pleqërinë?