Padurimi në përgjigjen e duas (lutje)

0
1721

Padurimi në përgjigjen e duas (lutje)

Enesi (radiallahu anhu) transmeton se i Dërguari i Alahut (alejhi selam) ka thënë:
“Robi do të jetë mirë, për aq kohë sa nuk nxitohet.” E pyetën: “Si Të nxitojë, o i Dërguari i Allahut?” Profeti (alejhi selam) iu përgjigj: “Ai nxiton kur thotë: “I bëra dua’ Zotit tim dhe Ai nuk mu përgjigj.”

(Musnedi i Ahmedit, 210, 193)