Obligimet e muslimanit ndaj muslimanit.

Obligimet e muslimanit ndaj muslimanit.

I Dërguari i Allahut -alejhi selam- ka thënë:
“Muslimani ndaj muslimanit ka gjashtë obligime. Të pranishmit e pyetën: Cilat janë ato o i Dërguari i Allahut? Tha: “Kur ta takosh, përshëndete me selam! Kur të të ftojë, përgjigjju! Kur të të kërkojë këshillë, këshilloje! Kur të teshtijë dhe e falëndëron Allahun (thotë elhamdulilah), lutu për të (thuaji jerhamukAll-llah)! Kur të sëmuret, vizitoje! Kur të vdesë, përcille!”

(Buhariu dhe Muslimi)

Read Previous

A lejohet që mes’hi i abdesit të kryhet më tepër se kohëzgjatja e përcaktuar?

Read Next

Thelbi i çdo gjëje…!!!