Nuk është prej nesh ai që nuk respekton të moshuarit

Profeti salallahu alejhi ue selem thotë:
“Nuk është prej nesh ai që nuk respekton të moshuarit, nuk mëshiron të vegjlit dhe nuk u jep rëndësinë e duhur dijetarëve”

E ka përmendur Albani në Silsile Sahiha 5/230

Read Previous

A të tregoj për gjënë më të çmuar që një njeri mund ta posedojë?

Read Next

Çfarë është heshtja?