Njeriu me poziten me te ulet ne xhenet.

0
2822

Njeriu me poziten me te ulet ne xhenet.

Imam Muslimi (Allahu e meshirofte!) transmeton nga Ebi Seid el-Hudrij radijAllahu anhu se i Derguari i Allahut sal-Allahu alejhi ue sel-lem ka thene: “…pastaj ai futet ne shtepine e tij (ne xhenet) dhe i vijne atij dy bashkeshortet e tij prej hyrive symedha te cilat i thone atij: “Falenderimet i takojne vetem Allahut i Cili te ka krijuar ty per ne dhe neve per ty.” Tha: (Personi) Thote: “Askujt nuk i eshte dhene dicka e ngjashme me ate qe me eshte dhene mua.”

Et-tealik ala Sahihi Muslim vell. 1