Njerëzit më të urryer tek Allahu janë tre:

Transmetohet nga Ibn Abasi [radijAllahu anhu] se Pejgamberi [salAllahu alejhi ue selem] ka thënë;
‘’Njerëzit më të urryer tek Allahu janë tre;
1- Ai që bën shkatërrime në vendin e shenjtë.(Qëllimi është për Qabenë)
2- Ai që kërkon në Islam të ndjekë traditat e injorancës.
3- Dhe ai i cili kërkon të derdhë gjakun e dikujt padrejtësisht.’’
(Vargu i haditheve të sakta; 778)

You may also like...