Një veper që ju fshin gjynahet dhe ju ngre gradat tek Zoti

Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ve sel-lem thotë:

“A doni t’ju tregoj se me çfarë Allahu do t’i fshinë gabimet tuaja, dhe me të ua ngritë gradat.

” Ata thanë po gjithësesi o i Dërguari i Allahut.

Ai tha: “Marrja mirë abdest gjatë kohëve të vështira (të ftohtit dhe lëndimeve), hapat e shumtë për në xhami, pritja prej një namazi në namazin tjetër, kjo është vendosmëri dhe vigjilencë (në vepra të mira).”

Transmeton Muslimi (251)

Read Previous

Albania Fm Radio 90.4

Read Next

Si e nënshtroi Allahu diellin ndaj njeriut?Kurani dhe shkenca