Një veper që do të fusë në Xhenet dhe do të largojë nga zjarri!

Transmetohet nga Ebu Ejub Khalid bin Zejd El Ensarij -Allahu qofte i kenaqur prej tij- se nje burre tha:
“O i derguari i Allahut, me njofto per nje pune qe do te me fute ne Xhennet dhe do me largoje nga zjarri!
I derguari i Allahut -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te dhe familjen e tij- i tha:
“Te adhurosh Allahun dhe te mos i besh Atij shoke asgje, te falesh namazin, te japesh zekatin dhe te vazhdosh lidhjet farefisnore”.

Transmeton imam Buhariu dhe Muslimi -Allahu i meshirofte-.

Read Previous

4 lutjet që duhet të bësh në teshehud

Read Next

Shoqërohu me njerëzit e mirë