Një lutje për tu mbrojtur nga e keqja.

Haula Bintu Hakimi tregon se e ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut të thotë:

“Kushdo që ndalet në një vend dhe thotë aty: “Kërkoj mbrojtje me fjalët e përsosura të Allahut nga e keqja e asaj që Ai ka krijuar!” (Eudhu bi kelimatil-lahi tammati min sherri ma haleka), nuk ka për ti bërë keq asgjë, derisa të zhvendoset nga ai vënd.”

(Muslimi)

Read Previous

Si gënjen falltari dhe magjistari.

Read Next

Bëje kurbanin vetëm për Krijuesin dhe për askënd tjetër!