Një gabim që bëjm në namaz

Prej gabimeve në namaz është mosdrejtimi i shpinës gjatë qëndrimit në këmbë dhe në qëndrimin mes dy sexhdeve.

Disa namazli i vëren se e mbajnë shpinën të krrusur dhe nuk e drejtojnë atë.

Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë:

“Allahu azze ue xhel-le nuk e shikon namazin e atij njeriu që nuk e drejton shpinën e tij mes rukusë dhe sexhdes.”

Transmeton Ahmedi dhe Taberani me zinxhir transmetimi të saktë.

Read Previous

Çduhet të bëj ai që ska mundësi të shkojë në Haxh?

Read Next

Cilat janë dallimet mes Mekes dhe Medines?