Merreni mburojën tuaj nga zjarri

Përcillet nga Ebu Hurejra se Profeti alejhi selam një herë tha:

“Merreni mburojën tuaj!’ Të pranishmit thanë:

O i Dërguari i Allahut, prej armikut tonë?

Tha: Jo, por mburojën nga Zjarri, thoni:

Subhanallah (i lartësuar është Allahu), elhamdulilah (lavdërimet janë për Allahun), la ilahe il lallah (nuk ka të adhuruar tjetër më meritë përvec Allahut), Allahu ekber (Allahu është më i madhi)! Këto shprehje në Ditën e Kiametit do të jenë shpëtim dhe përfundim I mirë.

Ato janë veprat e mira që mbesin.”

Nesaiu dhe e saktësoi Albani në Silsiletu es sahiha, nr. 7/786

Read Previous

A është sprova e varrit për të gjithë popujt?

Read Next

3 këshilla të bukura