Lemosha e largon njeriun nga zjarri i Xhehenemit

0
1668

I Derguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thene: “Kush mundet prej jush te mbrohet nga zjarri qofte dhe duke dhene lemoshe gjysme kokerr hurme, le ta beje ate.” Muslimi

Imam Neveviu (Allahu e meshirofte!): Ne hadith ka nxitje per dhenien e lemoshes. Dhe se dhenia pak e saj eshte shkak per te shpetuar nga zjarri i Xhehenemit.

El-Minhaxh (1/103)