Lejohet ta drejtosh atë që është në namaz, nëse nuk është i drejtuar nga kibla.

0
711

Lejohet ta drejtosh atë që është në namaz, nëse nuk është i drejtuar nga kibla.

Transmetohet nga Abdullah bin Omeri -radiallahu anhu- se ka thënë:
“Kur njerëzit ishin në Kuba në namazin e sabahut, u vjen dikush dhe u thotë:
Profeti -alejhi selam- i është zbritur këtë natë kurani dhe është urdhëruar të drejtohet nga Qabja prandaj drejtohuni andej……ata ishin të drejtuar nga Shami dhe u rrotulluan nga Qabja”
E transmeton Buhariu dhe Muslimi.