Largohuni nga shtatë vepra shkatërruese!

0
1502

Ebu Hurejre përcjell se Profeti (alejhi selam) ka thënë:

“Largohuni nga shtatë vepra shkatërruese!”
I thanë :
“ O i Derguari i Allahut cilat janë ato?”
Ai u përgjigj:
“Politeizmi, magjija, vrasja e njeriut që e ka ndaluar Allahu- përveçse kur e kërkon e drejta, ngrënia e kamatës, përfitimi nga pasurija e jetimit, braktisja e fushëbetejës dhe shpifja ndaj grave të ndershme besimtare.”

(Buhariu)