Ky është njeriu i mallkuar

0
2352

I Derguari i Allahut (paqja dhe lavderimet e Allahut qofshin mbi te) ka thene:

“I mallkuar nga Allahu eshte ai qe shan e fyen babain e tij.

I mallkuar nga Allahu eshte ai qe shan e fyen nenen e tij,

I mallkuar nga Allahu eshte ai qe pret kurban e bageti per dike tjeter pervec Allahut.

I mallkuar nga Allahu eshte ai qe ndryshon kufinjte e tokave (vjedh e zapton troje).

I mallkuar nga Allahu eshte ai qe i humb rrugen te verberit.

I mallkuar nga Allahu eshte ai qe ben marredhenie me kafshe.

I mallkuar nga Allahu eshte ai qe vepron si populli i Lutit (homoseksualitet).”

Transmeton Imam Ahmedi 1875. Saktesoi Imam Albani ne Mishkat 3583.