Kur do të ndodhë Kijameti?

0
1101

Kur do të ndodhë Kijameti?

Xhibrili (alejhi selam) e pyeti Muhamedin (alejhi selam) se kur do të ndodhë Kijameti?
Profeti (alejhi selam) i tha: “I pyeturi rreth saj nuk është më i ditur se pyetësi.”
(Buhariu)
Xhibrili (aleji selam) nuk e di kur do të ndodhë Kijameti, po kështu as Muhamedi (alejhi selam), as Isai (alejhi selam) nuk e di kur do të ndodhë Kijameti edhe pse ai do të zbresë në tokë afër Kijametit.
Imam Malik përcjell se Xhabir Ibn Abdullahi ka thënë : “Unë kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut (alejhi selam) të thotë një muaj para se të vdesë :
“ Mua më pyesni kur është Kijameti, ndë rkohë që dituria rreth tij është tek Allahu?! Unë betohem në Allahun se në tokë nuk do të mbesë njeri që tani mer frym pasi t’i ketë mbushur një qind vjet. “
Sqarim i fjalës së Profetit: “Pas një qind vjetëve nuk ka për të mbetur njeri i gjallë prej njerëzve që marin frymë sot.”
I Dërguari (alejhi selam) ka thënë :
“Unë jam dërguar dhe Ora e Kijametit është larg meje aq sa këta dy (gishtërinj).” (Duke bashkuar dy gishtërinjt e tij, gishtin tregues dhe gishtin që vjen pas tij)
(Buhariu)