Keshilla te arta profetike

Transmetohet nga Xhabir ibën Selim el Huxhejmi -Allahu qofte i kenaqur prej tij- i cili ka thene:
Ka thene i derguari i Allahut – paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te-:
“Ki frikë Allahun dhe mos përçmo asgjënë më të vogël nga vepra e mirë, qoftë edhe të marrësh ujë nga ena jote dhe t’ia shtosh enës së atij që i jep ujë njerëzve, apo të takosh vëllanë tënd me fytyrë të qeshur! Dhe assesi mos e mbaj izarin (rrobën që vishet nga beli e poshtë, pantallonat) poshtë nyjes së këmbës, sepse zgjatja e izarit është prej mendjemadhësisë, dhe këtë Allahu nuk e do. Nëse dikush të shan apo të tall me diçka që ti nuk e ke, ti mos e tall atë me diçka që ai e ka, por lëre që ta marrë vetë ndëshkimin e merituar, dhe kështu ti do të kesh shpërblimin e tij.
Mos shaj askënd!”

Transmeton Et Tajalisi, Ibën Hiban në Sahihun e tij dhe e ka bere te Sakte imam Albani -Allahu i meshirofte- ne Es Sahiha 770.

Read Previous

Trego begatitë që të ka dhënë Zoti

Read Next

Cili eshte ilaci per dashurine e zjarrte